สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ ชั้น 5 (อาคารใหม่) สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid02YyAWzWcC3LN9AA6qytyXtvu6ky5e8sC7AxQ7J4AqmraYQPeSHgAcLvBVcAyTRwbel/