สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นประธานกล่าวปิดการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น และการนำกรอบสาระการเรียนรู้ ระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนนำกรอบและแนวทางไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และตรวจสอบความถูกต้องของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการดำเนินงานการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2