ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม” จุติ-ก้องอนุสรณ์”

รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเชิงทะเล (จุติ -ก้องอนุสรณ์) ในการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด   ที่ 4 มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้กำลังใจ