ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการพบปะระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกำหนดให้ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันต่อไป โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว/ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ