สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเอกราช ชีวัตน์ ผอ.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเอกราช ชวีวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้นักเรียนตามหลัก ๓ ป. คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม  โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑