ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 และสพม.ประจวบคีรีขันธ์

        วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของนางชุติกาญจน์  จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประเมิน นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา  รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์  สพม.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานกรรมการ  นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  อดีต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์   เขต 1  เป็นกรรมการ  และนางประชุมพร  ไศลแก้ว  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

นางชุติกาญจน์  จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2

นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา  รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์  สพม.ประจวบคีรีขันธ์