สพป.กรุงเทพมหานคร ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร