คณะกรรมการจากสพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขยายชั้นเรียน โรงเรียนบ้านรักไทย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

วันเสาร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายปราโมทย์ แก้วสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,นายสนิท แย้มเกสร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย,นางเบญจวรรณ ดวงใจ ผู้อำนวยกลุ่มงบประมาณ 1,นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านรักไทย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1,นายบุญมี สายสวาท ผอ.โรงเรียนบ้านรักไทย,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะจากสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านรักไทย ให้การต้อนรับ///ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน////

ธีรธิดา พรหมมาแบน