สพป.ลำปาง เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.สรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้แทน กศจ. เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2