ร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแสดงบนเวทีงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแสดงบนเวทีงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา “เสน่ห์กราภูงา เมืองพังงาผาสุก” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมืองพังงา และวงดนตรีจากโรงเรียนวัดคมนียเขต อำเภอตะกั่วป่า เข้าร่วมแสดงในงานด้วย