ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป้ง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง