โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ยกระดับการศึกษา ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา