การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งการแต่งตั้งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 11 ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting