สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร ผอ.รร.บ้านโนนเพ็ด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สพป.นครราชสีมา เขต 6