ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1