กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ทุกวันพระ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มเวลา 08.30-09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ/ร้องเพลงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง และกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ/ร้องเพลงมาร์ช สพป.ราชบุรี เขต 1 ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สพป.ราชบุรี เขต 1 นำโดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรม พร้อม ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และบุคลากรสำนักงานร่วมกิจกรรมและรับฟังข้อราชการโดยพร้อมเพียงกัน