ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อมอบนโยบาย และติดตามงานเร่งด่วน พร้อมเป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ให้กับคณะผู้บริหารและครู ที่ได้รับรางวัล ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบนโยบายการบริหารการศึกษา, ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย และศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองคาย ได้มาให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยเคร่งครัด