สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก่อนการประชุมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นำเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนการเรียนการสอนล่วงหน้าการจัดการงาน Open House สำรวจความต้องการใช้บริการวิชาการและนายประทาน หาดยาว เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์