การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 และร่วมบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมในจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 และร่วมบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมในจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดงานฯดังกล่าว โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม และมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ที่เข้าร่วมประชุมวางแผน ดังนี้ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ตำเเหน่ง ผอ.สพป.อบ.1 นายสมร หอมศรี ตำเเหน่ง รองผอ.สพป.อบ.2 นายนรงณ์ เห็นหลอด ตำเเหน่ง ผอ.สพป.อบ.3 ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ตำเเหน่ง ผอ.สพป.อบ.5 นายดาวเทียม บับที ผอ.รร.อุบลปัญญานุกูล นายสัญญา แสนทวีสุข ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมวางแผน พร้อมทั้ง ร่วมบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ