++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 1 รองสุพจน์  สุขสมหวัง ร.ร.บ้านถ้ำลอด++

วันจันทร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมิน(Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระนะเวลา 1 ปีครั้งที่ 1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นำโดยนายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานกรรมการ,นางสาวจิราพร  สุวรรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ,นายสมศักดิ์ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในสอย กรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่ไปประเมิน  นายสุพจน์ สุขสมหวัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน