สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ฝึกฝนตนเองด้านคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมทักษะความสามารถด้านคิดเลขเร็ว ในการนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนสมัครสอบด้วยความสมัครใจ จำนวนทั้งสิ้น 2,083 คน ณ อาคาร 16 โรงเรียนด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพท้้งหมด