สพป.สมุทรสาคร – ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายประพจน์ แย้มทิม และ นายเอศรา แสนกันคำ ดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ราย นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ณ โรงเรียนวัดนางสาว