สพป.สระแก้ว เขต 1 พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์ ประกอบด้วย 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียนเขาสิงโต โรงเรียนบ้านห้วย โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด และโรงเรียนบ้านเหล่ากกโก ณ โรงเรียนเขาสิงโต อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว