สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนางสาวตรีนุช เทียนทอง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง เพื่อติดตามการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่บ้านพรุท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งประชาชนในพื้นที่กว่า 1,200 ราย มีแหล่งน้ำบาดาลสะอาดใช้ตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นแหล่งน้ำสำรองในการป้องกันและ บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านพรุท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวรายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ