สพม.นครสวรรค์ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566

วัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการบรรยายพิเศษและแจ้งข้อราชการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมด้วยแจ้งข้อราชการ โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ XYZ Model วิทยากรโดย นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์