สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสุดคนึง ศิริงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม