รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมสถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกัน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสที่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา : สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอน Coding ในโรงเรียนพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวโน้มการขับเคลื่อนการศึกษาโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ