สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมคณะกรรมการการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 หัวข้อน้ำและอากาศ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จักราวุธ วิจบ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

หัวข้อน้ำและอากาศ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5