สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพระราชทานในพื้นที่ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพระราชทานในพื้นที่ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

🕥 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพระราชทานในพื้นที่ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร” พร้อมด้วย นายสุริยา เสียงเย็น ผอ.รร.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 และ นางพิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดม รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม และ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 210 ชี้แจงสรุปความเป็นมาและแนวปฏิบัติของกิจกรรมพระราชทานให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมพระราชทานในพื้นที่ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดยมีแผนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1) ถวายสังฆทานพระราชทานแก่พระสงฆ์ 2) มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และ 3) โครงการอารยะเกษตร ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และ รร.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมพระราชทาน โครงการอารยะเกษตร

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ เกิดประโยชน์ต่อพื้ที่ตามพระราชประสงค์โดยสมบูรณ์ จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการเตรียมการของหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง และหารือแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/LZ2BLwY8irtMxN327