สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)