สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)