ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายกสมาคมครูอำเภออมก๋อย นายกสมาคมครูอำเภอฮอด ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจแก่คณะครู ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สาขาแม่ตื่นน้อย โรงเรียนซิแบร และโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว สาขาหม่าโอโจ