มอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โรงเรียนบ้านหัวอ่าว สพป.นครปฐม เขต 2