สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โดย นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน น.ส.ดารณี สุขสมาธิจิต นักจิตวิทยา รร.ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยากรให้ความรู้การใช้งานระบบ MOE Safety Platforms และ พ.ต.ท.ภูริทัศน์ ชัยศร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตรัง เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1