สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมทบทวน กำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย และร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

1 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวน กำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย และร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2575 ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและทบทวน และร่วมวางแผน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1