เครือข่ายอำเภอม่วงสามสิบ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2565

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 – 21 อำเภอม่วงสามสิบ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา โดยมี นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา ร.ร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ผอ.ถาวร บุญกระจาย ภาพ