ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่เกาะยาว ติดตามตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing )

+++++วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนเกาะยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสนามสอบโรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในพื้นที่่เกาะ ที่ห่างไกลจากพื้นดินใหญ่ โดยจะต้องนั่งเรือไปประมาณ 40 นาที เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน    ที่สอบ รวมทั้งผู้บริหารและครู โดยสนามสอบโรงเรียนเกาะยาววิทยา มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 25 คน  และสนามสอบโรงเรียนอ่าวกะพ้อ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 23 คน  การดำเนินการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี เรวดี…ภาพ / ข่าว