สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดประกวดร้องเพลงและการจัดร้องเพลงเพื่อการกุศล และคณะกรรมการดำเนินงานร้านกาชาด งาน”ฉลองอนุสาวรีย์ ปราบฮ่อ ได้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด พ.ศ.2566″

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 13.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดประกวดร้องเพลงและการจัดร้องเพลงเพื่อการกุศล และคณะกรรมการดำเนินงานร้านกาชาด งาน”ฉลองอนุสาวรีย์ ปราบฮ่อ ได้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด พ.ศ.2566″ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-13 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย