ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2566  นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นายเทียม วันมหาชัย  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายกสมาคมครูอำเภออมก๋อย นายกสมาคมครูอำเภอฮอด ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจแก่คณะครู โรงเรียนบ้านแม่ตื่น โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนบ้านมูเซอ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก และโรงเรียนบ้านนาไคร้