สพป.มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

สพป.มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

🕘 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)” พร้อมด้วย นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และคณะกรรมการ

ด้วย สพป.มุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมินฯ โดยมีหน้าที่จัดทำร่างประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.มุกดาหาร จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างประกาศดังกล่าว และจะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาต่อไป

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/ZGrLE3fjgmTR48ZZ7