สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2