ร.ร.บ้านสร้างหมากแข้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ศิษย์เก่าพัฒนาบ้านเกิด เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน โดยมี นายอาณาจักร เคลือศิริ ผอ.ร.ร.บ้านสร้างหมากแข้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.บ้านสร้างหมากแข้ง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว /CR ผอ.อาณาจักร เคลือศิริ ภาพ