รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา รายนายทวงค์ บุญทองสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประกอบด้วยนายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และนายธงชัย ธนศิริรักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2