สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรต่าง ๆ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย