สพม.ลำปาง ลำพูน ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพเขตพื้นที่