พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดย นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดย นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ให้เกียรติมาร่วมในพิธีลงนาม ซึ่งการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง