สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์