เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการสถานศึกษา

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมานให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมี นายประวิทย์ กุสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของโรงเรียน (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)