การประชุมสัมมนา ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการ และการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา ในการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการประชุมสัมมนาตามกำหนดการ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีนายสุพล บุญธรรม อดีต ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จ.ตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง