สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมเวทีเสวนาพหุภาคีภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเวทีเสวนาพหุภาคีภาคกลาง เพื่อหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโครงการ ACCESS School ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน โดย ดร.สุภาวดี มิสุนา เป็นประธานในพิธีเปิดณ หอประชุมโรงเรียนวัดโคกทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี